Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus.

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meede 4.2.1 (Toimik 42102300022)

OÜ Vegestar missiooniks on luua taimevalgu baasil maitsev alternatiiv lihale, mis hoiab inimese ja planeedi tervist ning mis ei erineks maitselt ega tekstuurilt loomsest lihast.

Planeedil Maa ei jätku enam põllumajandusmaad, et ära toita suurenevat inimkonda. Lihatootmist loetakse ka üheks olulisemaks tegevuseks, mis toob kaasa keskkonna negatiivseid muutusi ja mitmete loodusvarade ammendumise.

Ühe taimse pihvi tootmiseks on vaja ligi 12 korda vähem põllumajandusmaad ja 200 korda vähem vett, kui veiselihapihvi tootmiseks. Samuti tekitab ühe taimse pihvi tootmine ligi 9 korda vähem kasvuhoonegaase kui veiselihapihv.

Lihaalternatiivide tarbimine on kasvanud viimastel aastatel rohkem kui 10% aastas ning erinevate uuringute järgi süüakse EL-is juba iga 100 kg loomse liha kohta juba rohkem kui 1 kg taimseid lihaalternatiive.

Eeltoodu on ka põhjusteks miks OÜ Vegestar on arendanud taimseid lihaalternatiive ning rajanud taimsetest valkudest valmistatud toodete tehase. Ettevõte kasutab investeeringutoetust, et suurendada oma toodangumahtu.