Ülevaade meile eraldatud toetustest:

Taimse hakkmassi tootmistehnoloogia arendus (2014-2020.4.02.21-0342)

Projekti lühikirjeldus: OÜ Vegestar missiooniks on luua taimevalgu baasil maitsev alternatiiv lihale, mis hoiab inimese ja planeedi tervist ning mis ei erineks maitselt ega tekstuurilt loomsest lihast.

Planeedil Maa ei jätku enam põllumajandusmaad, et ära toita suurenevat inimkonda. Lihatootmist loetakse ka üheks olulisemaks tegevuseks, mis toob kaasa keskkonna negatiivseid muutusi ja mitmete loodusvarade ammendumise.

Ühe taimse pihvi tootmiseks on vaja ligi 12 korda vähem põllumajandusmaad ja 200 korda vähem vett, kui veiselihapihvi tootmiseks. Samuti tekitab ühe taimse pihvi tootmine ligi 9 korda vähem kasvuhoonegaase kui veiselihapihv.

Lihaalternatiivide tarbimine on kasvanud viimastel aastatel rohkem kui 10% aastas ning erinevate uuringute järgi süüakse EL-is juba iga 100 kg loomse liha kohta 1 kg taimseid lihaalternatiive. 

Eeltoodu on ka põhjusteks miks OÜ Vegestar on otsustanud siseneda taimsete lihaalternatiivide turule ning on rajamas taimsete valkude ekstrudeerimise tehast, et asuda tootma taimset hakkmassi ja sellest edasi taimsest valgust lõpptooteid.

Taimsetest valkudest lihalaadse tekstuuri moodustamisel on võtmetehnoloogiaks ekstrudeerimine. Selles protsessis on ülimalt tähtsad optimaalsed ekstrudeerimise parameetrid (rõhk, segamise kiirus, temperatuur, kruvi konfiguratsioon ning niiskussisaldus), mille tulemusena toodetakse kiulise struktuuriga toormaterjal, millest on võimalik toota lihaga sarnase tekstuuriga tooteid. 

Kuna ettevõttel endal nimetatud kompetents puudub, siis alustasime sellesuunalist koostööd AS-iga Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK)

Projekti eesmärk: Välja töötada laboratoorselt taimse valgu ekstrudeerimise tehnoloogia taimse hakkmassi tootmiseks. Koostöös TFTAK-iga luuakse projekti jooksul:

  1. Madala niiskussisaldusega taimsete valkude ekstrudeerimise tehnoloogia pika säilivusaajaga taimse hakkmassi valmistamiseks
  2. Kõrge niiskussisaldusega taimsete valkude ekstrudeerimise tehnoloogia lühikese säilivusaajaga taimse hakkmassi valmistamiseks
  3. Töötatakse välja tehnoloogiasiirde lähteülesanne suurtootmiseks. Viiakse läbi hanked koos tarnijate valiku ja ekspertiisiga ning koostatakse lähteülesanded suurtööstuse projekteerimiseks.

Projekti tulemina tekib ettevõttele selge arusaam, millised suurtootmisseadmed tuleb soetada taimse hakkmassi tootmiseks ning kuidas nende seadmetega taimset hakkmassi toota.  

Projekti toetab: Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS)

Toetuse summa: 196 882 EUR

„Taimsete fileetoodete tootmistehnoloogia arendus”
(RE.5.04.22-0035)

Projekti lühikirjeldus: OÜ Vegestar missiooniks on luua taimevalgu baasil maitsev alternatiiv lihale, mis hoiab inimese ja planeedi tervist ning mis ei erineks maitselt ega tekstuurilt loomsest lihast.

Planeedil Maa ei jätku enam põllumajandusmaad, et ära toita suurenevat inimkonda. Lihatootmist loetakse ka üheks olulisemaks tegevuseks, mis toob kaasa keskkonna negatiivseid muutusi ja mitmete loodusvarade ammendumise.

Ühe taimse pihvi tootmiseks on vaja ligi 12 korda vähem põllumajandusmaad ja 200 korda vähem vett, kui veiselihapihvi tootmiseks. Samuti tekitab ühe taimse pihvi tootmine ligi 9 korda vähem kasvuhoonegaase kui veiselihapihv.

Lihaalternatiivide tarbimine on kasvanud viimastel aastatel rohkem kui 10% aastas ning erinevate uuringute järgi süüakse EL-is juba iga 100 kg loomse liha kohta 1 kg taimseid lihaalternatiive. 

Eeltoodu on ka põhjusteks miks OÜ Vegestar on arendanud taimseid lihaalternatiive ning rajanud taimsetest valkudest valmistatud toodete tehase. 2023.aasta kevadeks on ettevõtte tooted müügil kõikides Eesti suuremates jaekettides.

Taimsetest valkudest lihalaadse tekstuuri moodustamisel on võtmetehnoloogiaks ekstrudeerimine. Selles protsessis on ülimalt tähtsad optimaalsed ekstrudeerimise parameetrid (rõhk, segamise kiirus, temperatuur, kruvi konfiguratsioon ning niiskussisaldus), mille tulemusena toodetakse kiulise struktuuriga toormaterjal, millest on võimalik toota lihaga sarnase tekstuuriga tooteid. 

Kuna ettevõte plaanib 2023.aasta jooksul valmis ehitada taimsete valkude ekstrudeerimisüksuse, siis annab see võimaluse ekstrudeerida nii kuival kui ka märjal tehnoloogial.

Kuna ettevõttel endal fileetoodete valmistamise kompetents puudub, siis alustas ettevõte sellesuunalist koostööd AS-iga Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK)

Projekti eesmärk: Välja töötada laboratoorselt taimse valgu ekstrudeerimise tehnoloogia taimse hakkmassi tootmiseks. Koostöös TFTAK-iga luuakse projekti jooksul:

  1. Antud projekti eesmärgiks on tekitada sisend, et OÜ Vegestar saaks laiendada oma praegust tooteporfelli taimsete fileetoodetega.
  2. Fileetoodete arendamisel on plaan välja arendada tehnoloogiad nii kana kui ka punast liha imiteerivatele toodetele ja kasutades selleks nii kuiv- kui märgekstrudeerimist.
  3. Töötatakse välja tehnoloogiasiirde lähteülesanne suurtootmiseks.

Projekti toetab: Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse.

Toetuse summa: 290 220 EUR

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus.

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meede 4.2.1 (Toimik 42102300022).

 

 

OÜ Vegestar missiooniks on luua taimevalgu baasil maitsev alternatiiv lihale, mis hoiab inimese ja planeedi tervist ning mis ei erineks maitselt ega tekstuurilt loomsest lihast.

 

Planeedil Maa ei jätku enam põllumajandusmaad, et ära toita suurenevat inimkonda. Lihatootmist loetakse ka üheks olulisemaks tegevuseks, mis toob kaasa keskkonna negatiivseid muutusi ja mitmete loodusvarade ammendumise.

 

Ühe taimse pihvi tootmiseks on vaja ligi 12 korda vähem põllumajandusmaad ja 200 korda vähem vett, kui veiselihapihvi tootmiseks. Samuti tekitab ühe taimse pihvi tootmine ligi 9 korda vähem kasvuhoonegaase kui veiselihapihv.

 

Lihaalternatiivide tarbimine on kasvanud viimastel aastatel rohkem kui 10% aastas ning erinevate uuringute järgi süüakse EL-is juba iga 100 kg loomse liha kohta juba rohkem kui 1 kg taimseid lihaalternatiive.

 

Eeltoodu on ka põhjusteks miks OÜ Vegestar on arendanud taimseid lihaalternatiive ning rajanud taimsetest valkudest valmistatud toodete tehase. Ettevõte kasutab investeeringutoetust, et suurendada oma toodangumahtu.

Toetuse kogusumma: 109 524,30 eurot.

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus ”Ekstrudeerimisliin koos paigaldamisega”

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitika kohase maaelu arengu toetuse meede 4.2.1.


OÜ Vegestar arendab välja, toodab ja müüb taimsetest valkudest valmistatud lihaalternatiive. Investeeringutoetusega ostetud ekstrudeerimisliin on meile teadaolevalt ainulaadne kogu Baltikumis ning võimaldab ettevõttel alustada ise taimsete valkude ekstrudeerimisega, mis lisaks paindlikkuse lisandumisele, vähendab arvutuslikult ka meie toodete omahinda ligi 25%. 

Tänaseni oleme kasutanud sisseostetud teenusena kuivekstrudaati, aga ostetud ekstrudeerimisliin võimaldab lisaks toota ka märgekstrudaati, millest saab valmistada nö. filee-tüüpi tooteid, mis lisab meile täiesti uue tooterühma.

Lisaks võimaldab see alustada täiesti uue tootevaldkonnaga, milleks on tekstureeritud valkude müümine teistele tootmisettevõtetele. Viimast kasutavad erinevad toidutootmise ettevõtted nii Eestis kui ka eksportturgudel.


Tänu mh. ekstrudeerimisliinile ootame 2024.aasta käibekasvu tõusu ligi 4x võrreldes 2023.aastaga.

 

Toetuse summa: 243 721,45 EUR